Jak nakupovat

Co je to litografie?

Litografie je jednou z grafických technik, kterou umělec rozmnoží své dílo ručním řemeslným postupem na předem stanovený počet exemplářů.

 

Jak se tvoří litografie?

Kamenotisk (litografie) je tiskovou technikou, vynalezenou roku 1798. Jejím základem je jemně vyhlazený kámen, speciální druh vápence. Na jeho povrch se ručně mastnou tuší přenese kresba obrazu. Namaštěná místa přijímají mastnou tiskovou barvu, jde tedy o tzv. tisknoucí místa. Místa netisknoucí se navlhčí vodou, aby barvu nepřijímala. Kamenná deska bývá přes 10 cm silná a váží i přes 100 kg. Před každým naválením barvou a před tiskem se vždy kámen navlhčí a následuje přímý tisk na papír.  Tento proces se pro každý list opakuje. Kresba je na kameni zrcadlově obrácená. Barevná litografie vzniká soutiskem – grafik po vytištění první barvy kresbu na kameni zbrousí, nakreslí další barvu a proces se opakuje tolikrát, kolik barev má výsledný obraz. Litografii již nelze později dotisknout a tak se daný počet vytištěných listů stává originály.

 

Co je to serigrafie?

Serigrafie je uměleckou formou sítotisku - techniky, která je založená na protlačování barvy průchodnými místy obrazové šablony (sítem) na kovovém nebo dřevěném rámu. Výsledkem je vytvoření originálního grafického listu.

 

Jak se tvoří serigrafie?

Předloha pro výrobu sítotiskové šablony je v případě serigrafie vytvořena přímo výtvarníkem, a to formou celé řady grafických technik. Samotnou šablonu lze vytvářet ručně přímo na síto vykrývanou či vymývanou metodou nebo fotomechanickou cestou z předem připravené předlohy. 

Vlastní proces tisknutí provádí výtvarník sám, nebo s asistencí tiskaře.  Tiskne se na ručním stole nebo poloautomatu či  třičtvrtěautomatu,  a to vždy s ručním zakládáním papíru.

Počet kusů tiskového nákladu bývá stanoven maximálně na 200 listů z jedné tištěné šablony. Každý serigrafický list je podepsán autorem a očíslován stejně jako jsou signovány například litografie. Jako autorský tisk se označují natištěné listy, na nichž výtvarník zkouší různé barevné varianty tisku. Počet těchto listů nikdy nepřesahuje 5-10 % z celkového nákladu serigrafie.