Karel Holan - Pohled na zimní Prahu

Neohodnoceno
Klasické
Karel Holan - Pohled na zimní Prahu

1953

olej na plátně

100 x 150 cm

signováno vpravo dole

rámováno

 

200 000 Kč
Skladem

Suverénní malba zobrazující jedinečným a nezaměnitelným způsobem, s pomocí silných nánosů hnědé a bílé barvy, prchavou krásu všedních momentů hlavního města. Karel Holan byl český akademický malíř, grafik, ilustrátor a pedagog. Studoval na soukromých školách kresbu V. Beneše a O. Nejedlého. V roce 1913 začal studovat architekturu na české technice, studia ale nedokončil, protože byl během první světové války povolán do armády, kde utrpěl zranění. Po propuštění z armády, v roce 1915, nastoupil ke studiu na AVU   v Praze u prof. M. Pirnera, K. Krattnera a V. Bukovace. Byl členem Umělecké besedy a v roce 1924 se stal spoluzakladatelem a poté i vůdčím duchem Sociální skupiny Ho Ho Ko Ko. Dále byl členem SVU Mánes a SVU Myslbek. Jeho dílo je zastoupeno např. v GVU v Ostravě, GHMP, v GMU v Hradci Králové.

 

Karel Holan

Narodil se 4. 12. 1893 v Praze a zemřel 24. 10. 1953 tamtéž.

Malíř a grafik.

Navštěvoval reálku v Karlíně a současně soukromou školu kreslení M. Boháče a soukromý ateliér V. Beneše a O. Nejedlého. Roku 1913 začal studovat architekturu na ČVUT v Praze. O rok později byl odveden do armády. Po zranění byl propuštěn. V období od roku 1915 - 1921 studoval AVU v Praze (V. Bukovac, M. Pirner, Karl Krattner). Mezi lety 1920 -1924 byl členem UB, účastnil se redigování 1., 3. a 4. ročníku sborníku UB Život. V letech 1924 - 1927 členem Sociální skupiny Ho-Ho-Ko-Ko. V období od roku 1927 až 1930 společně i s ostatními členy Sociální skupiny v SVU Mánes. V letech 1932 - 1934 členem SVU Myslbek a od roku 1936 členem Jednoty umělců výtvarných. Po první světové válce se zařadil do proudu tendenční sociální malby. Zachycoval prostředí městské periferie, všední život prostého bezejmenného člověka. Tragiku, téma neštěstí, ale i atmosféru lidové zábavy, téma cirkusu, pouti, hřiště. Hlavním jeho tématem však zůstala periférie města. 

Kód Kód: 312
Jméno značky: Karel Holan
Kategorie: Město